Fundació Mútua Catalana

AJUTS 2022


La cultura, el nostre llegat

Convocatòria d'ajuts a la cultura per a l'any 2022

La Fundació Privada Mútua Catalana, amb l’objectiu social de donar suport a la cultura, anuncia una convocatòria de concessió d’ajuts per a activitats culturals programades per a l’any 2022, a la qual hi poden concórrer grups, associacions, entitats i tota mena de col·lectius legalment constituïts.

La sol·licitud, que s’ha de dirigir al domicili social de la Fundació (Rambla Nova, 56; 43004 Tarragona), amb un termini d’admissió que acaba el dia 10 de febrer de 2022, ha d’incloure les següents dades:

Identificació

 • Entitat sol·licitant: nom, adreça, telèfon, email, NIF i núm CC.
 • Representant de l'entitat: Nom, DNI i càrrec.

Activitat de l'ajut demanat

 • Nom, concepte i data.
 • Escrit explicatiu i raonat de l'activitat per a la que es vol sol·licitar l'ajuda.
 • Pressupost total previst.
 • Import de l'ajut que es demana.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació

 • Fotocòpies del DNI i del NIF. (1)
 • Fotocòpia dels estatuts vigents de l'entitat. (1)
 • Document acreditatiu de la condició del signant. (1)
 • Declaració que expressi l'existència o no d'altres patrocinadors de l'activitat, o bé, si és el cas, la intenció de demanar-los i a qui.
 • Memòria succinta de l'activitat de l'entitat els darrers dos anys.

(1) Només per a les entitats que els darrers dos anys no hagin fet cap sol·licitud.

Alguns ajuts de l'any 2021

 • Universitat Rovira i Virgili

 • Reial Societat Arqueològica Tarraconsense

 • Institut Ramon Muntaner

 • Institut Català d'Arqueologia Clàssica

 • Centre de Lectura de Reus

 • Consell Comarcal del Tarragonès


© 2019 FUNDACIÓ PRIVADA MÚTUA CATALANA