Fundació Mútua Catalana

AJUTS


La cultura, el nostre llegat

Convocatòria d'ajuts a la cultura per a l'any 2020

La Fundació Privada Mútua Catalana, amb l'objectiu de donar suport a la cultura, anuncia una convocatòria de concessió d'ajuts per a activitats culturals programades per a l'any 2020, a la qual hi poden concòrrer grups, associacions, entitats i tota una mena de col·lectius legalment constituïts.

La sol·licitud, que s'ha de dirigir al domicili social de la Fundació (Rambla Nova 56, 43004 Tarragona), abans del dia 20 de desembre de 2019, ha d'incloure les següents dades:

Identificació

 • Entitat sol·licitant: nom, adreça, telèfon, email, NIF i núm CC.
 • Representant de l'entitat: Nom, DNI i càrrec.

Activitat de l'ajut

 • Nom, concepte i data.
 • Escrit explicatiu i raonat de l'activitat per a la que es vol sol·licitar l'ajuda.
 • Pressupost total previst.
 • Import de l'ajut que es demana.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació

 • Fotocòpies del DNI i del NIF. (1)
 • Fotocòpia dels estatuts vigents de l'entitat. (1)
 • Document acreditatiu de la coondició del signant. (1)
 • Declaració que expressi l'existència o no d'altres patrocinadors de l'activitat, o bé, si és el cas, la intenció de demanar-los i a qui.
 • Memòria succinta de l'activitat de l'entitat els darrers dos anys.

(1) Només per a les entitats que els darrers dos anys no hagin fet cap sol·licitud.

Entitats ajudades l'any 2019

 • Entitat 1

 • Entitat 2

 • Entitat 3

 • Entitat 4

 • Entitat 5

 • Entitat 6

 • Entitat 7

 • Entitat 8

 • Entitat 9


© 2019 FUNDACIÓ PRIVADA MÚTUA CATALANA