Fundació Mútua Catalana

QUI SOM


La cultura, el nostre llegat

Sobre la Fundació

La Fundació Privada Mútua Catalana és una entitat sense ànim de lucre, que té per objecte promoure y fomentar el conreu i difusió de la cultura i les arts amb el desplegament d'activitats socials, benèfiques, ecològiques, polítiques, econòmiques, jurídiques, docents, filantròpiques, d'estudi científic i, en general, aptes per a llur desenvolupament; i també col·laborant-hi i guardonant-les.

El territori

La Fundació desplega les seves activitats principalment dins l'àmbit territorial històric de Tarragona, per bé que la seva voluntat és estendre'n els beneficis en allò possible a tots els ciutadans de Catalunya, de l'Estat, de la Unió Europea i de qualsevol altre lloc.

ELS PATRONS

President

Pere Jornet

Pere Jornet i Corbella (1962) és el president de la Fundació Privada Mútua Catalana des del juliol de 2018. Abans, però, ja havia estat patró i vicepresident. La seva vinculació a l'entitat ve de lluny, quan va ser membre del consell de la Mútua Catalana d'Assegurances. Jornet és enginyer de Ports, Camins i Canals i MBA per l'IESE Business School.

Patrons

 • Antonio Salas de Córdoba (patró i secretari)
 • Josep Cervera Colom
 • Josep María Claver Isern
 • Isidre Colet Català
 • Lluís Comas Arajol
 • Josep María Grau Cabeza
 • Xavier Jornet Corbella
 • Antoni Pujol Niubó
 • Francesc Roig Queralt
 • Josep Sendra Navarro
 • Josep Joaquím Sendra Vellvè

© 2019 FUNDACIÓ PRIVADA MÚTUA CATALANA