Importants troballes a les excavacions al Circ romà de Tàrraco finançades per la Fundació

Els treballs d’excavació de noves zones de la graderia del Circ romà de Tàrraco, finançats per la Fundació Privada Mútua Catalana (FPMC), han descobert aquest estiu importants troballes, que evidencien l’encert i la dimensió del projecte.

El jaciment està ubicat al carrer dels Ferrers, al costat de la part de la graderia que ja es pot veure a la plaça dels Sedassos. Els nous treballs van començar el passat juliol i, de moment, s’ha documentat la continuació, en sentit oest, de les diferents fileres de la graderia septentrional del Circ romà.

També s’ha descobert una part de la potent plataforma que formaria part del sistema de voltes de fonamentació sobre la qual es recolzaria la citada graderia septentrional i el seu podi.

Les prospeccions han permès identificar, a més, una ocupació medieval amb estructures molt importants (en fase d’estudi) i una magnífica escala monumental de cronologia moderna que fou construïda per facilitar l’accés a un jardí privat, que cal relacionar amb un dels palaus del carrer dels Cavallers, al qual s’hi arribava des de l’actual carrer dels Ferrers.

Aquest treballs s’emmarquen en el conveni de col·laboració signat l’any passat per la Fundació i l’Ajuntament de Tarragona. La FPMC contribueix a les despeses de prospecció i recuperació arqueològica amb una aportació de 110.000 €, seguint el Pla Director del Circ, que té com a objectiu museïtzar i fer visitable tot el conjunt monumental que es recuperi.


© 2019 FUNDACIÓ PRIVADA MÚTUA CATALANA