La Fundació, en l’actualitat, està governada per un Patronat, que el conformen els membres següents:

President Pere Jornet Corbella
Patró secretari Antoni Salas de Córdoba
Vicesecretari Ramon Marrugat
Patrons vocals Josep Cervera Colom
Josep Maria Claver Isern
Isidre Colet Català
Lluís Comas Arajol
Josep Maria Grau Cabeza
Xavier Jornet Corbella
Antoni Pujol Niubó
Francesc Roig Queralt
Josep Sendra Navarro
Josep Joaquim Sendra Vellvé