Tarragona serà enguany referent mundial de l’estudi dels circs romans

La Fundació Privada Mútua Catalana i el Comitè Científic de la Tarraco Biennal van presentar el passat 24 de febrer el 3er. Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic, que es celebrarà a la ciutat entre el 16 i el 19 de novembre d’enguany, amb els circs romans com a motiu d’estudi i debat.

El president de la Fundació, Joan Josep Marca, va destacar l’objectiu que la societat civil tarragonina s’involucri cada cop més en el coneixement, la preservació i la promoció del patrimoni de Tàrraco.

Marca va xifrar en 80.000 euros el pressupost de l’organització biennal de cada congrés, que també inclou l’elaboració de les actes amb les investigacions presentades. A l’edició d’enguany es preveu la participació de 150 especialistes d’arreu del món.

El director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), Joan Gómez Pallarés, i membre del Comitè Científic organitzador, va destacar el repte de convertir enguany Tarragona en el referent mundial de l’estudi dels circs romans i la simbologia de les carreres de carros i les competicions circenses a la cultura i la societat de l’època.

Gómez Pallarés  va explicar també els canvis que s’estrenaran enguany en el funcionament intern del congrés, per potenciar el debat. Les sessions giraran entorn de quatre ponències: L’espectacle. Iconografia de les competicions circenses; El món del circ. La documentació epigràfica; Arquitectura dels circs i El circ de Tàrraco.

Cadascuna comptarà amb un ponent-relator de prestigi internacional que coordinarà les comunicacions i les relacionarà per generar sinèrgies i discussions.

El catedràtic i professor d’Arqueologia de la URV, Joaquín Ruiz de Arbulo, va recordar les característiques úniques del circ de Tàrraco, integrat dins la ciutat moderna, i va avançar que al congrés s’explicaran les intervencions arqueològiques fetes a Tarragona per recuperar, investigar i museitzar la instal·lació.

En aquest sentit, la regidora de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floría, va anunciar que durant els dies de celebració del congrés es podrà veure una primera part de les obres de recuperació de les voltes del circ a l’actual plaça dels Sedassos, iniciades enguany gràcies a una aportació de 100.000 euros de la Fundació Privada Mútua Catalana.

Floría va dir que el congrés serà un dels esdeveniments més importants que es faran a la ciutat aquest 2016 i ha destacat que Tarragona és referent a l’Estat espanyol en la recerca del patrimoni romà.

La regidora va explicar que aquesta vessant obre “noves portes” al posicionament internacional de la ciutat i que s’està treballant des de la comissió bilateral entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya i dins la xarxa de ciutats espanyoles distingides com a Patrimoni Mundial per la Unesco, en la recerca de més finançament públic i privat per millorar i potenciar aquest àmbit.

Obert el termini per presentar les comunicacions del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic

Voltes del Circ romà de Tarragona, recuperades i museitzades, a la plaça del Pallol.

La Fundació Privada Mútua Catalana, organitzadora, dins el marc de la Tarraco Biennal, del Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic, ha obert el termini per presentar les comunicacions que es debatran a la tercera edició del certamen, que es celebrarà entre el 16 i el 19 de novembre d’enguany.

El tema central serà el circ romà i les sessions científiques giraran entorn de quatre ponències: L’espectacle. Iconografia de les competicions circensesEl món del circ. La documentació epigràfica; Arquitectura dels circs i El circ de Tàrraco.

En aquesta edició es vol promocionar el debat. Per aquest motiu s’ha decidit canviar l’esquema tradicional de ponències i comunicacions que s’havia seguit fins ara, incorporant la figura del relator. Cada ponència estarà a càrrec d’un ponent-relator que exposarà l’estat de la qüestió del tema que li ha estat encomanat per l’organització.

També serà l’encarregat de generar el debat, en companyia dels comunicants i de la resta de congressistes, fent un resum de les comunicacions presentades entorn del tema. Per a cada ponència s’admetran un nombre màxim de vuit comunicacions.

Les persones interessades a participar en aquest congrés podran fer-ho mitjançant la presentació d’una comunicació o d’un pòster, i estaran obligades a la inscripció (un dels autors com a mínim).

S’acceptaran propostes sobre qualsevol dels quatre eixos temàtics. Els autors de les comunicacions disposaran d’un temps breu per comentar el seu treball, després del resum que n’haurà fet el ponent-relator, i incidiran més en els temes a debatre del seu treball que no en una simple exposició.

Les propostes de comunicació s’han d’enviar a la Secretaria del Congrés (jlopez@icac.cat) abans del dia 15 de maig de 2016 i seran avaluades pels membres del Comitè Científic del Congrés, que resoldran les admeses i excloses abans del 15 de juny.

Aquest comitè està format per Maria Adserias / Maite Miró (SSTT de Cultura de la  Generalitat de Catalunya); Lluís Balart / Joan Menchon (Museu d’Història de Tarragona); Francesc Barriach (Reial Societat Arqueològica Tarraconense); Joan Gómez Pallarès (Institut Català d’Arqueologia Clàssica); Joan Josep Marca / Antoni Pujol / Ramon Marrugat / Francesc Roig (Fundació Privada Mútua Catalana); Andreu Muñoz (Arquebisbat de Tarragona); Isabel Rodà (Universitat Autònoma de Barcelona);  Joaquín Ruiz de Arbulo (Universitat Rovira i Virgili); Francesc Tarrats (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona) i Jordi López Vilar (Institut Català d’Arqueologia Clàssica) com a secretari.

Les propostes de comunicació consistiran en el resum del treball amb una extensió d’entre 2.000 i 3.000 caràcters (amb espais) i inclouran: títol, autors amb la seva institució de referència, resum i un apartat final de qüestions per al debat.

El text complet de les comunicacions acceptades pel Comitè Científic s’haurà de remetre a la Secretaria del Congrés abans del 15 de setembre de 2016. La seva extensió màxima serà de 30.000 caràcters (amb espais).

Els textos rebuts de les comunicacions aprovades seran publicats a la pàgina web del congrés per tal que els assistents els puguin consultar amb antelació, facilitant així el debat i la discussió posteriors.

Les propostes de pòster s’han d’enviar a la Secretaria del Congrés (jlopez@icac.cat) abans del dia 15 de maig de 2016 i seran avaluades també pels membres del Comitè Científic del Congrés, que resoldran les admeses i excloses abans del 15 de juny.

Les propostes de pòster consistiran en el resum del treball amb una extensió d’entre 1.500 i 2.000 caràcters (amb espais) i inclouran: títol, autors amb la seva institució de referència i resum.

El nombre de pòsters és il·limitat. S’exposaran a la seu del Congrés. Per a la seva confecció, caldrà seguir les normes següents:

– Dimensions: format DIN-A1.
– Orientació: vertical.
– Font: Times New Roman.
– En la part superior central del pòster haurà de figurar la següent informació: títol del pòster, autor i institució de procedència.
– En la cantonada superior esquerra haurà de figurar la referència a la reunió.
– Els comunicants podran portar personalment el pòster a la reunió o bé podran enviar-lo per correu postal abans del dia 1 de novembre a la Secretaria General (Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Pla d’en Rovellat, s/n. 43003 Tarragona).

Com en edicions anteriors, s’editarà una publicació l’any següent amb els textos complets dels treballs acceptats (comunicacions i pòsters). Les actes del congrés es publicaran digitalment amb accés obert i, si el pressupost ho permet, també en paper.

Totes les aportacions acceptades seran publicades l’any següent. Les llengües acceptades són les següents: català, castellà, francès, italià, portuguès, anglès i alemany.

El preu de la inscripció és de 30 €. La inscripció reduïda, aplicable a estudiants, aturats i jubilats que ho acreditin mitjançant un document (carnet d’estudiant, de jubilat o inscripció a l’INEM), tindrà un preu de 10 €.

S’accedeix al procés d’inscripció mitjançant la web: www.tarracobiennal.com. La inscripció serà operativa a partir del dia 1 de març.

El 3er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic canviarà d’espai de celebració en referència a les dues edicions anteriors i aquest 2016 es farà al Centre Tarraconense El Seminari.

El títol del congrés serà La Glòria del Circ. Carreres de carros i competicions i estarà dedicat, in memoriam, a Xavier Dupré, arqueòleg i director del Taller Escola d’Arqueologia. Dupré va impulsar en el seu moment les excavacions de la capçalera del Circ de Tarragona i en publicà diversos treballs fonamentals.