El libre del primer congrés conté 23 articles d’experts internacionals

411e7cef9a87e69c3f12461c3fc99ea6

El llibre de les actes del Primer Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic de Tarragona publica 23 ponències signades per una trentena d’investigadors d’arreu del món. Els treballs giren bàsicament a l’entorn de tres àmbits: la presentació de les últimes novetats en recerca; articles d’anàlisi amb una visió global de l’època de la Hispania Citerior; i articles de records personals sobre la figura de Géza Alföldy.

Continua llegint