Actualitat de la Fundació

Convocatòria d'ajuts per al 2017

La Fundació Privada Mútua Catalana (FPMC), amb l’objectiu social de donar suport a la cultura, anuncia la convocatòria de concessió d’ajuts per a activitats programades per a l’any 2017. Hi poden concórrer grups, associacions, entitats i tota mena de col·lectius legalment constituïts. La sol·licitud, que s’ha de dirigir al domicili social de la Fundació (Rambla Nova...